Items where Year is 2001

Number of items: 15.

File / Document

Registrar's Office. (30 January 2001). Jadual Hari Rehat Sabtu Minggu Pertama dan Ketiga Tahun 2001. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Library. (23 May 2001). Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti bil.2/2001 (16) : Ketua Pustakawan. [Meeting]

Registrar's Office. (10 April 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2001 Peringatan Kakitangan Yang Menjalankan Kerja-Kerja Luar. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (16 April 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2001 Carta Organisasi UMS. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 November 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2001 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 November 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2001 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak dapat Diambil Pada Tahun 2001 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (21 November 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2001 Pengumuman Rasmi Kemangkatan Ke Bawah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Publication Material

Universiti Malaysia Sabah. (1 January 2001). Laporan Tahunan UMS 2001. Universiti Malaysia Sabah: Kota Kinabalu. [Annual Report]

UNSPECIFIED. (2001). Majils menandatangani memorandum persefahaman diantara Universit Malaysia Sabah dengan SIRIM Berhad. [Speech / Mandate]

Universiti Malaysia Sabah. (12 September 2001). Majlis Konvokesyen 3 (12 - 13.9.2001). Universiti Malaysia Sabah: Kota Kinabalu. [Convocation Book]

UNSPECIFIED. (2001). Majlis MoU diantara Universiti Malaysia Sabah dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). [Speech / Mandate]

UNSPECIFIED. (2001). Majlis Penyerahan Motosikal Jaguh Kinabalu oleh Edaran Modems Sdn. Bhd (EMOS) kepada UMS. [Speech / Mandate]

UNSPECIFIED. (2001). Memorandum persefahaman diantara Universiti Malaysia Sabah dengan IJM Plantation Sdn. Bhd. [Speech / Mandate]

UNSPECIFIED. (2001). Mesyuarat Majlis Dekan-Dekan fakuld Pendidikan Institusl Pengajian Tinggl Awam (IPTA. [Speech / Mandate]

UNSPECIFIED. (2001). Seminar Pasaran Modal Islam. [Speech / Mandate]

This list was generated on Wed Feb 28 06:48:01 2024 +08.