Items where Year is 2000

Number of items: 8.

File / Document

Registrar's Office. (9 February 2000). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2000 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2000 - Hari Rehat Sabtu Tahun 2000. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (27 November 2000). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2000 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 December 2000). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2000: Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2000 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Publication Material

Universiti Malaysia Sabah. (1 January 2000). Laporan Tahunan UMS 2000. Universiti Malaysia Sabah: Kota Kinabalu. [Annual Report]

Universiti Malaysia Sabah. (2000). Laporan tahunan Universiti Malaysia Sabah tahun 2000. Penerbitan Universiti Malaysia Sabah: Sabah, Malaysia. [Annual Report]

UNSPECIFIED. (2000). Memorandum persefahaman diantara Universiti Malaysia Sabah dengan LOFSA. [Speech / Mandate]

UNSPECIFIED. (2000). Memorandum persefahaman diantara Universitl Malaysia Sabah dengan Hei Tech Padu Berhad. [Speech / Mandate]

UNSPECIFIED. (2000). Perjanjian projek perundingan pembentukan polisi harta intelek. [Speech / Mandate]

This list was generated on Wed Feb 28 09:03:45 2024 +08.