Browse by Categories of Records

Number of items: 191.

Registrar's Office. (30 January 2001). Jadual Hari Rehat Sabtu Minggu Pertama dan Ketiga Tahun 2001. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Library. (23 May 2001). Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Universiti bil.2/2001 (16) : Ketua Pustakawan. [Meeting]

Registrar's Office. (13 October 2004). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2004 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadan 1425H. UMS/PN2.1/P5/2 Jld III. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (28 February 1996). Pekeliling Pendaftar Bil. 4/96 Security Measures: Bangunan Gaya Centre. UMS/PIN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (17 September 1998). Pekeliling Pendaftar Bil. 4/98 Panduan Urusetia Mesyuarat. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (9 February 2000). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2000 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2000 - Hari Rehat Sabtu Tahun 2000. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (3 January 2002). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2002 Jadual Hari Rehat Sabtu Minggu Pertama Dan Ketiga Tahun 2002. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 January 2003). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2003 Waktu Rehat Untuk Minum Pagi Semasa Waktu Pejabat. -. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 January 2004). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2004 Larangan Merokok di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN 2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (30 June 2005). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2005 Pelaksanaan Lima Hari Bekerja Seminggu, Pekerja. UMS/PN2.1/P5/2 Jld III. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 September 2006). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2006 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1427H Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PN2.1/P5/2 Jld 3. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 March 2006). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2006 Penjelasan Mengenai Peraturan, Syarat Dan Prosedur Skim Bayaran Upah Ikut Jam atau Kerja. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 September 2007). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2007 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1428H Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 March 2008). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2008 Prosedur Mendapatkan Kelulusan Pihak Berkuasa Universiti Sebelum Menandatangani Memorandum Persefahaman/ Kerjasama Dengan Agensi Lain. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 June 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2010 Pindaan Alamat Rasmi Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (23 June 2011). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2011: Prosedur Tuntutan Gantirugi Terhadap Pelanggar Kontrak Biasiswa Dan Latihan Universiti Malaysia Sabah (Kakitangan Akademik Dan Bukan Akademik). UMS/PN2.1/P5/2/1. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (5 April 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2012 Pengisytiharan Hari Kelepasan Am Tambahan 2012. UMS/PN2.1/P5/2/1. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 January 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2014 Penggunaan Logo Sempena Sambutan 20 Tahun Penubuhan Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 ( ). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 January 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2015 Peraturan Waktu Bekerja Berperingkat Di Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2015). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (16 March 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2016 Garis Panduan Perkhidmatan dan Kemudahan Klinik Panel Kepada Pekerja Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2016). UMS/PEN2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (23 January 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2017 Pertukaran Nama Kumpulan Perkhidmatan Bukan Akademik kepada Kumpulan Perkhidmatan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (24). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (17 January 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2018 Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar Kepada Pekerja Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEN2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 January 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2019 Pelaksanaan Jom Sihat UMS. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (17 March 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2020 Garis Panduan Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (12 April 2021). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2021 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan Dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Staf Beragama Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 April 2022). Pekeliling Pendaftar Bil.1/2022 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan Tahun 1443H/2022M dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Staf Beragama Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (21 August 1995). Pekeliling Pendaftar Bil.1/95 Perkhidmatan Pertukaran Kad Pengenalan Baru. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 February 1997). Pekeliling Pendaftar Bil.1/97 Garis Panduan Bagi Perlantikan Pensyarah/Profesor Madya/Profesor Kontrak. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (23 February 1998). Pekeliling Pendaftar Bil.1/98 Kadar Tuntutan Elaun Lebih Masa. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (18 January 1999). Pekeliling Pendaftar Bil.1/99 Peraturan Universiti Malaysia Sabah (Peraturan Berpakaian, Rambut, Misai dan Janggut Kakitangan) 1998. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 December 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.10/2010 Garis Panduan Pengajian Lanjutan (Akademik). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 November 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.10/2012 Garis Panduan Pengurusan Jalinan Kerjasama Universiti Malaysia Sabah (UMS) Dengan Agensi Luar. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (22 December 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.10/2015 Peraturan Lalu Lintas Di Dalam Kampus UMS. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (41). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (12 April 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.10/2017 Garis Panduan Program Sangkutan Industri Kakitangan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (18 September 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.10/2018 Garis Panduan Penulisan Surat, Memo dan E-mel Rasmi Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2018). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (28 November 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.10/2019 Format Agenda Mesyuarat Senat & Terma Rujukan Mesyuarat Senat UMS (Keluaran Ke-2) Berkuatkuasa Tahun 2020. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (9 December 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.10/96 Mengumpul/Membawa ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 1996 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 December 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.11/2010 Garis Panduan Prosedur Pengendalian Ketidakhadiran Bertugas Kakitangan UMS. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 November 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.11/2012 Panduan Pengendalian Fail Rasmi Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (29 May 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.11/2017 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramdhan dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam Tahun 2017/1438H. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (37). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 December 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.11/2019 Cuti Tambahan Sempena Sambutan Hari Krismas. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 December 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.11/96 Kad Pekerja Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 December 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.12/2010 Garis Panduan Proses Penyiasatan Dan Penyediaan Laporan Bagi Jawatankuasa Siasatan. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (29 August 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.12/2017: Penguatkuasaan Waktu Bekerja Bukan Pejabat-Perintah Am Bab G. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (38). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 December 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.12/96 Pengubahsuaian Sistem Baru Penilaian Prestasi Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (30 December 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.13/2010 Pengisytiharan Cuti Umum Pada 31 Disember 2010 Oleh Perdana Menteri Malaysia. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (11 September 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.13/2017 Pindaan Cuti Awal Muharram 1439H Tahun 2017. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (18 September 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.14/2017 Garis Panduan Pengurusan Rekod Elektronik Dalam Sistem Elektronik Fail (SEF) Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2017). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 5 (2). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 December 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.15/2017: Peraturan Pengurusan Kursi-Kursi Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2017). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 5 (5). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (27 November 2000). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2000 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 April 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2001 Peringatan Kakitangan Yang Menjalankan Kerja-Kerja Luar. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 June 2002). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2002 Peraturan Tempahan Tiket Perjalanan Udara Bagi Urusan Rasmi Universiti. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 January 2004). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2004: Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 October 2005). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2005 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadan 1426H. UMS/PN2.1/P5/2 Jld III. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 March 2008). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2008 Pelaksanaan Penggunaan Nota Serah Tugas Kepada Semua Kakitangan Di Universiti Malaysia Sabah Yang Berpindah atau Bertukar Jabatan. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 June 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2010 Sistem Laporan Kemajuan Cuti Belajar Bagi Kakitangan Akademik. UMS/PIN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (27 June 2011). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2011 Garis Panduan Permohonan Bantuan Kewangan Menggunakan Peruntukan Latihan Pusat B005 Bagi Penganjuran Kursus/Seminar/Bengkel oleh Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 April 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2012 Peraturan Penggunaan dan Pelaksanaan Sistem E-Attendance di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (30 January 2013). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2013 Kod Tatakelakuan Aktiviti-Aktiviti Politik Di Dalam Kampus Untuk Pelajar Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (29 May 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2014 Penstrukturan Sekolah Kepada Fakulti. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (23 March 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2015 Garis Panduan Kemudahan Pakaian Seragam Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2015). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (16 March 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2016 Peraturan Kemudahan Kad Nama (Business Card) Kakitangan Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2016). UMS/PEN2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 February 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2017 Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam di UMS. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (26). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (11 April 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2018 Hari Kelepasan Am Tambahan Sempena Hari Mengundi untuk Pilihan Raya Umum Ke-14. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 March 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2019 Carta Organisasi Universiti Malaysia Sabah (Versi Ketujuh). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (17 March 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2020 Garis Panduan Penggunaan Cuti Kuarantin dan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian Dalam Rumah (Home Surveillance) bagi Pencegahan dan Pengawalan Jangkitan Wabak Berjangkit dan Coronavirus (COVID-19) di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (11 October 2021). Pekeliling Pendaftar Bil.2/2021 Pindaan Format Agenda Mesyuarat Senat dan Terma Rujukan Mesyuarat Senat UMS (Keluaran Ke-2) (Pindaan Berkuat Kuasa pada 31 Mac 2021). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 October 1995). Pekeliling Pendaftar Bil.2/95 Sumbangan Amal Jariah Melalui Potongan Gaji Bulanan yang Ditadbirkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (22 January 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.2/96 Waktu Bekerja di Bulan Ramadhan (Puasa). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (26 November 1997). Pekeliling Pendaftar Bil.2/97 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 1997 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (26 February 1998). Pekeliling Pendaftar Bil.2/98 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (7 July 1999). Pekeliling Pendaftar Bil.2/99 Pelekat Kenderaan (Kereta/Motor). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 December 2000). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2000: Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2000 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (16 April 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2001 Carta Organisasi UMS. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (23 August 2002). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2002 Skim Tenaga Pengajar Pelawat Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (7 May 2003). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2003 Permohonan Jawatan Baru Bagi Tahun 2004/2005. UMS(S)/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (26 February 2004). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2004 Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 November 2005). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2005 Panduan Pemberian Elaun Perumahan Wilayah Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah. UMS/PN2.1/P5/2 Jld. III. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 January 2007). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2006 Perancangan Cuti Rehat Tahunan Bagi Tahun 2007. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 April 2008). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2008 Penyelarasan Borang-Borang Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Pendaftar (Bahagian I). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 August 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2010 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1431H Dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (29 July 2011). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2011: Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1432H dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PN2.1/P5/2/1. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 April 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2012 Penetapan Mata CPD Baru Bagi Kakitangan Akademik dan Bukan Akademik Berkuatkuasa Tahun 2012. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 June 2013). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2013 Garis Panduan Perkhidmatan Dan Kemudahan Klinik Panel Kepada Pekerja Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (29 May 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2014 Carta Organisasi UMS (Pindaan 2014). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 April 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2015: Terma Rujukan Jawatankuasa-Jawatankuasa Tetap Senat dan Agenda Tetap Mesyuarat Senat Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (9). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (16 March 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2016 Penguatkuasaan Kadar Denda Ketidakhadiran Kursus/Latihan Tanpa Alasan Munasabah Kepada Kakitangan Universiti Malaysia Sabah dan Penambahbaikan Dasar Latihan. UMS/PEN2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 February 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2017 Garis Panduan Keurusetiaan Mesyuarat Utama Fakulti, Pusat dan Institut di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 April 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2018 Pemakaian Garis Panduan Bagi Pembayaran Yuran Keahlian Badan Profesional/Ikhtisas Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 March 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2019 Garis Panduan Pengurusan Kunci Keselamatan Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 April 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.3/2020 Garis Panduan Pemberian Elaun Khas Kepada Kakitangan UMS Yang Terlibat Dalam Menangani dan Membendung Penularan Wabak Covid-19 di Universiti Malaysia Sabah (UMS). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 December 1995). Pekeliling Pendaftar Bil.3/95 Mengumpul/Membawa ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 1995 dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (30 January 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.3/96 Pengisytiharan Harta Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib, 1993) - Borang UMS (HTA)1. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 June 1998). Pekeliling Pendaftar Bil.3/98 Pengurusan Rekod Pejabat (Sistem Pengurusan Fail). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (25 November 1999). Pekeliling Pendaftar Bil.3/99 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 1999 dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 November 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2001 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 September 2002). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2002 Majlis Perasmian Perkampungan SUKMA IX 2002. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (16 October 2003). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2003 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadan 1424H. UMS(S)/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 November 2005). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2005 Pemberian Elaun Perumahan Wilayah. UMS/PN2.1/P5/2 Jld III. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 September 2008). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2008 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1428H Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (25 October 2011). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2011 Peraturan dan Pelaksanaan Sistem Surat Menyurat dan Pengurusan Fail Pejabat (SISEF). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (16 April 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2012 : Garis Panduan Pengajian Lanjutan (Bukan Akademik) Program Capaian Global (PCG). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 June 2013). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2013 Penggunaan Sistem MYHEALTH Bagi Kemudahan Rawatan Klinik Panel Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (29 May 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2014 Penggunaan Sistem Aplikasi di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 May 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2015 Carta Organisasi Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 1/2015-Versi Kelima). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (10). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (28 March 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2016: Carta Organisasi Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 1/2016-Versi Keenam). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (6). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 February 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2017 Garis Panduan Keurusetiaan Pihak Berkuasa Universiti. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (3 May 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2018 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (12 April 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2019 Pemasangan Bendera Antarabangsa di Setiap Fakulti dan Institut dalam Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 May 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2020 Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Semasa dan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19 di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (12 June 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.4/2020 Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Semasa dan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19 di Universiti Malaysia Sabah (Pindaan/Tambahan). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (9 December 1999). Pekeliling Pendaftar Bil.4/99 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 November 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2001 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak dapat Diambil Pada Tahun 2001 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (6 November 2002). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2002 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadan 1423H. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (17 December 2003). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2003 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2003 dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 December 2005). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2005 Jadual Perancangan Cuti Rehat Tahunan Pekerja Universiti. UMS/PN2.1/P5/2 Jld III. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (12 August 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2010 Pelaksanaan Sistem CV-ONLINE. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (25 October 2011). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2011 Pelaksanaan Sistem Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (E-LNPT). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (21 May 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2012 Garis Panduan Menguruskan Mel Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 July 2013). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2013 : Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1434H dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (23 June 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2014 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan Tahun 2014 (Bersamaan 1435H) Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (28 May 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2015: Garis Panduan Mobiliti Pelajar Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (12). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 May 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2016: Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1437H dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Daripada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (14). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (22 March 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2017 Terma Rujukan Jawatankuasa Penyelidikan dan Inovasi, Jawatankuasa Tetap Senat (Pindaan 2017). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (29). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 May 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2018 Hari Kelepasan Am Tambahan Sempena Hari Keputusan Pilihan Raya Umum Ke-14. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (18 April 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2019 Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Good Friday Bagi Kakitangan Yang Menganut Agama Kristian. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (12 June 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2020 Pindaan/Tambahan Pelaksanaan Garis Panduan Bekerja Norma Baharu Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 May 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.5/2020: Garis Panduan Bekerja Norma Baharu Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 March 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.5/96 Syarat-Syarat/Kelayakan dan Kadar Elaun serta Kemudahan-Kemudahan dalam Sistem Saraan Baru. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (30 November 1998). Pekeliling Pendaftar Bil.5/98 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 1998 dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 December 1999). Pekeliling Pendaftar Bil.5/99 Peraturan dan Garis Panduan Bagi Pelantikan Penilai Luar UMS. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (21 November 2001). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2001 Pengumuman Rasmi Kemangkatan Ke Bawah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (25 November 2002). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2002 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2002 dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P52/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (8 November 2004). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2004 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2004 Ke Tahun 2005 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai. UMS/PN2.1/P5/2 Jld II. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (7 September 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2010 Peraturan Waktu Bekerja Berperingkat Di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 July 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2012 Garis Panduan Pengurusan Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 July 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2014 Garis Panduan Kemudahan Pakaian Seragam UMS. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 July 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2014 Garis Panduan Kemudahan Pakaian Seragam Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 June 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2015 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan Tahun 2015 (Bersama 1436H) Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (19). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (30 June 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2016: Garis Panduan Permohonan, Pembekalan dan Reka Bentuk Kad Staf, Pelajar dan Pekerja Syarikat Kontrak. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (18). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 April 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2017 Polisi Pengurusan Perkhidmatan Percetakan Pejabat UMS. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (9 May 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2018 Garis Panduan Pengurusan rekod Elektronik Dalam Sistem Elektronik Fail (SEF) Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 May 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2019 Garis Panduan Permohonan, Pembekalan dan Reka Bentuk Kad Staf, Pelajar, Pekerja Syarikat Kontrak dan Pelatih Universiti Malaysia Sabah [Pindaan 2019]. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (21 May 2020). Pekeliling Pendaftar Bil.6/2020 Peraturan Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (2 April 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.6/96 Perubahan Waktu Berurusan Di Pejabat KOPEKS. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (30 December 1998). Pekeliling Pendaftar Bil.6/98 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1998-Hari Rehat Sabtu atau Hari Rehat Khamis Bagi Sektor Awam. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (22 December 1999). Pekeliling Pendaftar Bil.6/99 Tarikh-Tarikh Hari Rehat Sabtu Tahun 2000. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 November 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2010 Pelaksanaan Dasar Pembiayaan Untuk Pembentangan Kertas Kerja Bagi Pemegang Biasiswa Tajaan Universiti Malaysia Sabah Di Dalam Dan Luar Negara. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (7 December 2011). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2011 : Peraturan Pakaian Semasa Bekerja dan Sahsiah Rupa Diri Bagi Pekerja Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2/1. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 July 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2012 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1433H Dan Pelepasan Bekerja Separuh Hari Pada Satu Hari Sebelum Perayaan Hari Raya Aidilfitri Bagi Kakitangan Beragama Islam. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (6 September 2013). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2013 Peraturan Pengurusan Kursi-Kursi Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEN2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (14 July 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2014 Garis Panduan Perkhidmatan dan Kemudahan Klinik Panel Kepada Pekerja UMS (Pindaan 2014). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (31 July 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2015 Garis Panduan Kemudahan dan Pemakaian Tanda Nama Bagi Kakitangan Universiti Malaysia Sabah (UMS). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (25). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 July 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2016: Pelepasan Khas Daripada Bertugas Pada 8 Julai 2016 (Jumaat) Sempena Hari Raya Aidilfitri. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (19). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 April 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2017 Garis Panduan Pengurusan Mel Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2017). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (5 July 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2018 Peraturan Pakaian Semasa Bekerja dan Sahsiah Rupa Diri Bagi Pekerja Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2015). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 July 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.7/2019 Garis Panduan Penggunaan Aplikasi Business WhatsApp Sebagai Kaedah Berkomunikasi Dengan Pelanggan Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 August 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.7/96 Penggunaan Letterhead Rasmi Jabatan. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (8 August 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2012 Peraturan Pakaian Semasa Bekerja Dan Sahsiah Rupa Diri Bagi Pekerja Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/P5/2/1. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (23 September 2013). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2013: Garis Panduan Penggunaan Logo dan Citra Organisasi di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 (7) Jilid 1. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 August 2014). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2014 Pelaksanaan Garis Panduan Hari Perkabungan Negara 22 Ogos 2004 (Jumaat). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 August 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2015: Garis Panduan Merekod Kehadiran Bekerja Melalui Sistem Perakam Waktu Elektronik Universiti Malaysia Sabah (UMS). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (30). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 December 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2016 Markah Pemberat Bagi Kakitangan Akademik dan Kumpulan Pentadbir Akademik Di Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 4 (23). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 December 2016). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2016 Markah Pemberat Baharu Bagi Kakitangan Akademik dan Kumpulan Pentadbir Akademik. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 April 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2017 Terma Rujukan Jawatankuasa Pengurusan Rekod Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (8 July 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2018 Penguatkuasaan Pelepasan Separuh Hari Untuk AJK/EXCO KEKAUMAS Menjalankan Kerja-Kerja Kesatuan. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (26 July 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.8/2019 Hari Kelepasan Am Tambahan Pada 30 Julai 2019 Sempena Istiadat Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XVI. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 October 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.8/96 Majlis Pelancaran Kelab Suri Dan Staf Wanita Universiti Malaysia Sabah (KESUMBA). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 November 2010). Pekeliling Pendaftar Bil.9/2010 Garis Panduan Mengikut Kursus Anjuran Dalaman, Luaran Dan Luar Negara. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (8 August 2012). Pekeliling Pendaftar Bil.9/2012 Pindaan Garis Panduan Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik Universiti Malaysia Sabah (Bil.1/2012). UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (8 October 2013). Pekeliling Pendaftar Bil.9/2013: Peraturan Kemudahan Mesin Fotokopi Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2 (9). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (10 September 2015). Pekeliling Pendaftar Bil.9/2015: Garis Panduan Penulisan Surat, Memo dan Emel Rasmi Universiti Malaysia Sabah (UMS). UMS/PEND2.1/100-1/7/2 Jilid 3 (31). [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 April 2017). Pekeliling Pendaftar Bil.9/2017 Hari Kelepasan Am Tambahan Pada 24 April 2017 Sempena Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (20 August 2018). Pekeliling Pendaftar Bil.9/2018 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Menunaikan Aktiviti Keagamaan Kepada Kakitangan Bukan Islam. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (27 August 2019). Pekeliling Pendaftar Bil.9/2019 Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak-Anak Kurang Upaya (OKU). UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (8 November 1996). Pekeliling Pendaftar Bil.9/96 Peraturan Cuti Kakitangan Universiti Malaysia Sabah. UMS/PN2.1/C6/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (26 June 2020). Pindaan/Tambahan Ke-2 Pelaksanaan Garis Panduan Bekerja Norma Baharu Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 February 2003). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.1/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil.10 Tahun 2002: Kemudahan Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 January 2004). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.1/2004 Cadangan Perjalanan Keluar Negara Bagi Tahun 2004 Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Sabah. UMS(S)/PN2.1/P5/8. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (13 September 2007). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.1/2007 Pelaksanaan Waktu Bekerja Dalam Bulan Ramadhan 1428H Bagi Kakitangan Beragama Islam. Bil.1/2007. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (4 March 2008). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.1/2008 Pelaksanaan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 2008: Pemakaian Batik Malaysia Oleh Semua Kakitangan di Universiti Malaysia Sabah Pada Hari Khamis. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (11 February 2021). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.1/2021 Penggunaan Frasa: 1."Saya Yang Menjalankan Amanah" dan 2. "PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19" Dalam Urusan Penyediaan Surat Universiti Malaysia Sabah. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 February 2003). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.2/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil.9 Tahun 2002: Kemudahan Cuti Isteri Bersalin. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (1 January 2004). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.2/2004 Menerimapakai Pekeliling Perkhidmatan Bil.7/2003 (Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat [GCR] Kepada 120 Hari). UMS/PN2.1/P5/8. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (15 July 2005). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.2/2005 Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Pada Hari Pertama Dan Hari Ke-15 Setiap Bulan. UMS/PN2.1/P5/2-1. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (3 August 2021). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.2/2021 Penggunaan Frasa "WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030' Dalam Urusan Penyediaan Surat UMS. UMS/PEN2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 February 2003). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.3/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2002 Dokumen Tarikh Lahir Pegawai Awam. UMS/PN2.1/P5/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (21 January 2004). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.3/2004 Menerimapakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.1/2004 (Pindaan Hari Rehat Sabtu). UMS(S)/PN2.1/P5/8. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (19 August 2021). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.3/2021 Pembatalan Penggunaan Frasa "PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19" Dalam urusan Penyediaan Surat di Universiti Malaysia Sabah. UMS.PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 November 2004). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.4/2004 Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Semasa Bekerja Pada Hari Sabtu. UMS(S)/PN2.1/P5/8. [Policy / Circular]

Registrar's Office. (24 November 2021). Surat Pekeliling Pendaftar Bil.4/2021 Pemakaian Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2021 : Dasar Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 Bagi Kakitangan Awam di UMS. UMS/PEND2.1/100-1/7/2. [Policy / Circular]

This list was generated on Wed Feb 28 10:40:33 2024 +08.